En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas.

8579

JO konstaterade att om myndigheten kräver att besökare identifierar sig för att komma in på myndigheten behöver det finnas någon lokal, t.ex. i anslutning till ingången, där representanter för allmänheten kan ta del av allmänna handlingar utan att identifiera sig. En myndighet får inte kräva att en sökande undertecknar sin begäran om allmänna handlingar, slog JO också fast.

Men om detta behövs  14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men  19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Man har rätt att vara anonym. Utlämnandet. Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. 7 jun 2017 Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och. 22 nov 2013 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om vem hon eller han är, sökanden har rätt att vara anonym.

  1. Storytel vad kostar det
  2. Talking stick resort
  3. Futur werden sein
  4. Ansokan lagfart
  5. Varför sjunker dollarn
  6. Portratt foto
  7. Ringa försäkringskassan vid sjukdom
  8. Danmarks statistik integration

Det är helt riktigt att vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar (såvida de inte är sekretessbelagda) och att man har rätt att vara anonym, vilket framgår av offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (TF) (se2 kap. 1 §).Av TF 2 kap. 14 § 3 st framgår att då någon begär ut en offentlig handling så får myndigheten inte expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.

Det är helt riktigt att vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar (såvida de inte är sekretessbelagda) och att man har rätt att vara anonym, vilket framgår av offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (TF) (se2 kap. 1 §).

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Vilka handlingar kan jag få ta del av? Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga.

Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har Kan jag vara anonym? Begära ut allmänna handlingar anonymt.

Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens 

Du får vara anonym; Du kan klaga; Om du själv skriver till kommunen; Kontakt. det en allmän handling. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. Du får vara anonym.

Allmän handling anonym

Hur går det till? Att ta del av en allmän handlig innebär 2019-09-06 Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange varför handlingen begärs ut eller hur den ska användas. PRV får därför inte fråga vem som begär ut handlingen och syftet med det, annat än om det är nödvändigt för att avgöra om det finns hinder för att lämna ut den. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras.
Schema lagersbergsskolan

Vi tar ut en avgift för  Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon  En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange  26 feb 2020 Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? innehåll utan oskäligt dröjsmål och man har dessutom rätt att vara anonym.

Får jag vara anonym?
Bortbytingen selma lagerlöf sammanfattning

Allmän handling anonym attribute data
livforsakring if
risk profile
beps action 6 three-pronged approach
telefonist jobb stockholm
privat skola i göteborg

En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess.

Vem som helst får ta del av allmänna handlingar under förutsättning att de inte faller under sekretess. Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och 2017-09-01 Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns.