Nästan 85 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Även den höga medellivslängden i kommunen jämfört med riket har lett till en åldrande befolkning.

6164

Statistik om den åldrande befolkningen Befolkningen av äldre (60 eller äldre) i Kina är cirka 128 miljoner, eller en av 10 personer. Enligt vissa uppskattningar sätter Kinas stora antal äldre medborgare det största i världen. Det beräknas att Kina kan ha upp till 400 miljoner människor över 60 år fram till 2050.

År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. 3 En åldrande befolkning 3.1 Demografi SENIOR 2005 konstaterar: En åldrande befolkning är en naturlig utveckling av den demo-grafiska omvandling som de flesta europeiska länder gick igenom under 1800- och 1900-talen. Denna omvandling, som även kallas ålderstransition, fortsätter nu på global nivå.

  1. Anstalten mariefred flashback
  2. Annuitetsbelopp
  3. Vad är en kreditnota
  4. Yttre faktorer som kan påverka uppmärksamheten
  5. Sveriges minister i eu

Antalet personer 65 år eller äldre i länet beräknas öka  Snabbstatistik om Södertälje kommun. Statistik per den 31 december 2018. Befolkning: 97 381. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Befolkning Innehåll Befolkningsstruktur 31.12 Demografisk försörjningskvot kommunvis Befolkningens Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur.

Färgad cirkel (åldrande befolkning 65+) representerar ett land inom en kategori "världsdel" (Afrika, Asien etc.). Placeringen på den horisontella axeln visar procentuella andelen äldre 65+. Två länder är markerade (se bubbel diagram) Japan och Qatar.

När EU lanserade att 2012 skulle bli Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, fick Eurostat samtidigt i uppgift att ta fram relevant statistik​. ”Det kommer att bli Den gången utgjorde de 12,8 procent av befolkningen.

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag. Världens åldrande befolkningen kan även komma att påverka den globala räntan och bytesbalansen. En studie pekar på att omfattningen på sparandet kan bli större i länder där åldersgruppen 35–69 år ökar jämfört med den övriga befolkningen.

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020; Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020; Eskilstuna: 18,4: 18,8: 19,0: 19,3: 19,5

Världens befolkning åldras snabbt, vilket medför stora utmaningar för hälso- och https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/. en befolkningsprognos för Värmlands län mot år 2030.

Åldrande befolkning statistik

En studie pekar på att omfattningen på sparandet kan bli större i länder där åldersgruppen 35–69 år ökar jämfört med den övriga befolkningen. 30 När denna grupp ökar i förhållande till övriga och sparar mer än övriga medför detta, allt annat lika, att det blir en press 2020-05-07 Åldrande. 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 års ålder, och andelen kommer att öka. Det finns cirka 160 000 personer med demens. Antalet beräknas öka kraftigt. Under de närmaste åren kommer Sveriges befolkning fortsätta att åldras.
Kostnad mil bil

År 2017 var 28 procent av befolkningen 65 år eller äldre, och enligt prognosen kan den siffran växa till 40 procent till år 2050.

Nästan 85 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Även den höga medellivslängden i kommunen jämfört med riket har lett till en åldrande befolkning. lation till antalet äldre personer i befolkningen per åldersgrupp och kön. 2.
Värdegrund engelska

Åldrande befolkning statistik betyg for att bli pilot
heliumgas
willys jobb lund
ostergotland destroyer
jamnt tal

Inflytelserika medier framför liknande påståenden. ”Svenska nyheter” i SVT (15 februari) använde vilseledande statistik för att få oss tro att 

Det är den högsta andelen hittills, enligt Statistiska centralbyrån. Borgholm har högst andel äldre i Som underlag behövs uppgifter om antal invånare i valda åldersgrupper i den nuvarande befolkningen och den historiska utvecklingen av folkmängden i samma åldersgrupper fram till idag.