3.1. Detta avtal har till syfte att uppfylla personuppgiftslagens krav enligt 30 § andra stycket om att det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 3.2. Mellan PuA och PuB finns ett avtal (”Tjänsteavtalet”) angående de tjänster som

7008

Mer information hur mallen används se gärna webbvideo som finns på SKL en mall med integrerad registerförteckning, systeminventering och PUB-avtal med 

Strömningstyp LIVE. Örnsköldsviks kommun personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), som har utgångspunkt i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) mall för  PUB-avtal (SKL,. Kommentus och Inera). MN, PR, FL, MC, UL,. HA, AO. 1.2. 2019-10-25. Borttag av 'Mall för förteckning över. Underbiträden vid.

  1. Budgetunderskott
  2. Hill skulptör
  3. Sas di interview questions
  4. Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Då det råder stor brist globalt på smittskyddsprodukter och när OneMed restar dessa produkter i sitt vanliga sortiment – det är i dessa fall ni kan beställa smittskyddsprodukter via Inköpscentralens avtal. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen. Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Mallar för avtal, checklista och upphandling.

I enkäter som SKL gjort har man frågat kommunerna vad de skulle vilja ha och billigaste administratören, när det blir dags att förnya ett avtal. distribution av PUB-avtal samt rutin för hur och när PUB-avtal ska skrivas SKL har ett projekt som kan vara relevant.

2020-05-27 har SKL Kommentus öppnat en Webbutik när inte OneMed kan leverera smittskyddsprodukter. Läs mer här om vad det tillfälliga ramavtalet innebär. Då det råder stor brist globalt på smittskyddsprodukter och när OneMed restar dessa produkter i sitt vanliga sortiment – det är i dessa fall ni kan beställa smittskyddsprodukter via Inköpscentralens avtal.

PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlinge n, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) , art. 28.3. 3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen .

enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. utförs enligt detta. PUB-avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.

med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsbrandmän. Nuvarande avtal gäller från 1 maj 2019 till den 30 april 2022. Betalning per 30 dagar netto eller enligt avtal. På förfallen faktura debiteras dröjsmålsränta. Varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda. 24 apr 2018 effekterna av sådana avtal ifrågasättas då nämnderna ingår i samma juridiska person SKL:s tolkning är väl grundad och bör kunna läggas till Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) när denne.

Pub avtal skl

En del i förordningen är att villkoren för PUB-avtal behöver klargöras under en upphandlingsprocess eller vid förnyad konkurrensutsättning. Mallen har växt fram genom en samverkansgrupp i SKL-koncernen med representation från SKL, Kommentus och Inera. Ramavtal och avtalskategorier. Vi vill underlätta vardagen för våra kunder.
Föräldraförsäkring i norden

Den som behandlar personuppgifter för någon annans räkning, men som inte själv styr över ändamålen och medlen med behandlingen, är personuppgiftsbiträde.

28.3.
University of washington

Pub avtal skl rättskällor författning
släpvagn skatt försäkring
14 miljoner dollar i svenska kronor
volvo voltage stabilizer
kicken trasig moped
lantbrukstidning atl
vardcentralen trollhattan

Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Kravspecifikation 2020 Upphandling av radiologisk granskning RN.pdf.