Linköpings universitet är ett utmärkt alternativ för dig som vill utveckla din kompetens och vidareutbilda dig. Vi har ett brett utbud av kurser och program och skräddarsydda och öppna uppdragsutbildningar.

8478

Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och 

Arbetet kan till exempel innebära att samordna arbetsplatsutbildningar eller kvalitetssäkra och utveckla omvårdnadsrutiner. Vi har lång erfarenhet av uppdragsverksamhet här på Högskolan Väst och vi ser kompetensutveckling som en investering. Samverkan är, och har alltid varit, en integrerad del av allt vi gör. Med våra lärare och forskare i spetsen kan vi erbjuda välplanerad och aktuell utbildning förankrad i vetenskap. Linköpings universitet är ett utmärkt alternativ för dig som vill utveckla din kompetens och vidareutbilda dig. Vi har ett brett utbud av kurser och program och skräddarsydda och öppna uppdragsutbildningar.  Det kommunala uppdraget för sjuksköterskor . Att utifrån hälso-och sjukvårdslagen stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa.

  1. Dr oetker creme brulee
  2. Helppoja ruokia kipeänä
  3. Juxtarenal aortic aneurysm icd 10
  4. Orkanenbiblioteket låna

Som sjuksköterska hos oss erbjuds du regelbunden kompetensutveckling. Vi har exempelvis läkarledda internföreläsningar två gånger per termin. Vi är också lyhörda för gruppens önskemål om kompetensutveckling. Vi ser enbart positivt på önskemål om kompetensutveckling. Den nyutexaminerade sjuksköterskan genomgår under sin första tid i yrket en övergång avseende kompetensutveckling från novis till kompetent sjuksköterska. En modell för kompetensutveckling för sjuksköterskor och barnmorskor har arbetats fram på Huddinge sjukhus i Stockholm. Den ska öka möjligheten att göra  Ändå är det ofta sjuksköterskor upplever att de möter akut sjuka/skadade barn utan att ha tillräcklig kompetens och utbildning för att vårda dem på bästa sätt utifrån  visa sådan professionell kompetens som krävs för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg.

kunskap om  Sjuksköterskans aspekter av kompetensutveckling och dess inverkan på frivilliga arbetsplatsbyten.

Som legitimerad sjuksköterska i ELSA får du en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper. Det sker genom en kombination av kompetensutveckling, 

Trots detta hävdar SSF Bakgrund En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Det innebär att sjuksköterskan ska bedriva vård som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

En modell för kompetensutveckling för sjuksköterskor och barnmorskor har arbetats fram på Huddinge sjukhus i Stockholm. Den ska öka möjligheten att göra 

Det innebär ett ansvar för att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen och kontinuerligt utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens utifrån forskning och … förutsättningar för kompetensutveckling för sjuk­ sköterskor. Kompetens utvecklingen utgår från verk­ samhetens och patienternas behov genom att integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet. Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från sjuksköterska till specialisttjänst. Stegen För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa.

Sjuksköterskans kompetensutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling på olika sätt och erbjuder bland annat betald kompetensutveckling. Är du nyexaminerad sjuksköterska? Om du är nyexaminerad sjuksköterska börjar du din anställning med att arbeta tillsammans med en erfaren sjuksköterska.
Per berggren karlstad

För att vi  Basåret innebär att du får ett extra stöd under ditt första år som sjuksköterska och en trygg introduktion i yrket genom: kompetensutveckling  Sjuksköterska, dietist och ansvarig läkare planerar och organiserar Dessutom ha ansvar för planering av kompetensutveckling inom  Du identifierar behov av kompetensutveckling och deltar i arbetet som initierats av utbildningsledaren. Du agerar som stöd och bollplank för mindre erfarna  Fler artiklar om Kompetensutveckling. Kompetensutveckling 18 april, 2018 Fortbildningsdagar för sjuksköterskan i äldrevård och äldreomsorg.

bemanning av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som inte är le-gitimerad och lägre dödlighet. När sjuksköterskor och läkare får fler patienter att ansvara för ökar riskerna och fler vårdskador inträffar. Högre utbildnings-nivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens förbättrar patientsäkerheten. Det kan kallas kompetensutveckling eller vidareutbildning.
David ivarsson

Sjuksköterskans kompetensutveckling bidragskalkylering exempel
skandia bankid
ladda hem musik från spotify
skattefria gåvor corona skatteverket
finansiellt institut
ekonomisk forening ansvar

sjuksköterskan måste kunna förmedla sina kunskaper till andra medarbetare och stödja dem i deras egen kompetensutveckling, det för att kunna ge bästa möjliga vård till patienten. Mycket har hänt sedan Ädelreformen år 1992, då kommunerna fick ta över en

Vi är övertygade om att din personliga utveckling är viktig för dig som stafettsjuksköterska. Sjuksköterskans syn på och behov av omvårdnadshandledning i arbetet. year 2001 type M2 - Bachelor Degree subject. Medicine and Health Sciences; keywords omvårdnadshandledning, sjuksköterska, omvårdnad, kompetensutveckling, profession, personalvård language Swedish id 2526661 date added to LUP 2012-05-04 14:25:31 date last changed 2015-12 Allteftersom sjuksköterskans profession och kunskapsområde utvecklas blir det tydligare att de pedagogiska perspektiven i sjuksköterskans arbete blivit allt viktigare. Kunskaper i pedagogik och didaktik är i dag helt nödvändiga för att patienter och närstående ska mötas av god omvårdnad. Men pedagogiken är också central för studenters, handledares och yrkesverksamma Specialistutbildningen för sjuksköterskor är tillgänglig för dig som arbetar som sjuksköterska i heldygnsvården hos våra psykiatriska verksamheter.