Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning".

4748

Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning".

debit 6016 4000. debit 2640 (moms) 2000. Angående din andra fråga så skall kostnadsföras om det är kostnader som avser under detta räkenskpasår. Avser detta hyrbilskostnader så tycker jag skapa ett nytt konto för detta.

  1. Mäklare falkenberg
  2. Pia hultgren kläder
  3. Kostnad mil bil
  4. Christoffer idol
  5. Can the product owner and the scrummaster be the same person_
  6. Ssr etiska riktlinjer för socionomer

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter . Intäktsränta. På ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott en kostnadsränta. Re: Skattekontot 1640 - Skatt.

1640 är ett konto som normalt sett används för skattefordringar, är dock inget förbud att använda det till annat.

14, 1630, Skattekonto, Bokförs löpande, kontoutdrag finns på nätet. 15, 1640, Skattefodran, Bestäms i bokslutet! 16, 1650, Momsfodran, Om det är moms tillbaka.

868 260,00. 57 884,00. 926 144,00.

Bokföringsnämnden har uttalat sig om bokföring av skattekontot. För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630. Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Skattekonto

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring. 7 kap.

Bokföring konto 1640

22 656,00. 20 768,00 1931 Checkräkningskonto 2. 106 505,28. 231 659,50 2510 Skatt + F skatt vd bokföring.
Sig svenska

I båda metoderna för Bokföring semesterskuld skapas ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden under en valfri tidsperiod (exempelvis månad eller kvartal). Kostnader fördelas på kostnadsställe, konto och eventuella ytterligare konteringsnivåer på samma sätt som periodens lönekostnader.

5. 6, Bokför 20 17, 1640, Skattefordringar, 5410, Förbrukningsinventarier.
Kullagymnasiet kontakt

Bokföring konto 1640 skatteverket registrera byggarbetsplats
täthetskontroll bromsar lastbil
stockholm traffic app
malin arnell trollhättan
leif segerstam mahler
adhd blandad form
var kommer julianska kalendern från

Kungliga akademien i Åbos äldsta studentmatrikel från åren 1640–1817 I och med att datorn skötte den arbetsdryga och mekaniska bokföringen fanns det tid 

Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar Huvudkonton.