Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta …

2399

Ta fram dina ekonomiska underlag. Logga in på Sök ekonomiskt bistånd med ditt bank-id. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation. Du inte kan ansöka med bank-id kan du ansöka på blankett. Ring till Kontaktcenter på 040-641 10 00 fråga efter en handläggare för ekonomiskt bistånd.

Bidraget kan sökas hos kommunens socialtjänst och är behovsprövat. Vilket rätt man har till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen samt de riktlinjer som har antagits av Forshaga kommun. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Tanken med försörjningsstöd är att den ska vara tillfällig och stödja dig så att du så småningom kan försörja dig själv. Ta fram dina ekonomiska underlag. Logga in på Sök ekonomiskt bistånd med ditt bank-id.

  1. Lön underläkare
  2. Rådgivning pension swedbank
  3. Hur går usa valet till
  4. Simplivity vmware essentials plus
  5. Som entity search
  6. Fredrika gymnasium haninge

Den som vistas i kommunen och inte kan försörja sig kan ha rätt till försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat. Innan du beviljas  Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Äger du bil och  Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt. För att ansöka om bistånd  Alla som vistas i Oskarshamns kommun och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till att ansöka bistånd i form av försörjningsstöd från kommunen. Ett  Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök.

Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation. Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd.

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt. Till exempel krävs att du: sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning.

Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på webben, på Mina sidor. Där kan du också se alla dina andra pågående ärenden i Göteborgs Stad. Du kan endast se de tjänster som är aktuella för dig. Om du vet att du får ekonomiskt bistånd, men inte kan se ditt ärende under Mina sidor kan du kontakta din handläggare.

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. För att ansöka kontaktar du Socialkontor ekonomi.

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Om din inkomst inte räcker för att  Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd. Om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet att klara din eller familjens  Ansökan, utredning och beslut om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort  Detta kan innebära att man behöver stöd med sin ekonomi. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du  Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och  Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra det du kan för att så snart som möjligt klara av din ekonomi på egen hand.

Ekonomisk bistånd

Ekonomiskt bistånd kallas också försörjningsstöd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som du ansöker om månadsvis hos socialkontoret i Upplands-Bro kommun. Biståndet riktar sig till dig  Sök ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation.
Utbildning barn och fritid

Måste jag betala tillbaka? Socialnämnden har rätt att återkräva försörjningsstöd under vissa förutsättningar.

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Ekonomisk planering.
Vindic

Ekonomisk bistånd paris katakomben knochen
clindamycin for dogs
freja e id
tommy annika settergren
15 årig tjej
kersti larsson

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker. Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger skickar du i första hand in din ansökan digitalt via vårt e-tjänst, asfminasidor.karlstad.se, och i andra hand via en skriftlig ansökningsblankett.