Varje skola i Svalövs kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Kontakt sker via respektive skola. Därutöver finns Centrala Elevhälsan som arbetar förebyggande  

6693

Varje skola i Svalövs kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Kontakt sker via respektive skola. Därutöver finns Centrala Elevhälsan som arbetar förebyggande  

Barn- och elevhälsa Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor för förskolan. Elevhälsan är en del i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. En viktig del i vårt arbete är att bidra till att   22 jan 2020 Hur kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro? Speciellt inbjudna. Malin Valsö.

  1. Sländan ljungby personal
  2. Pbl bygglov
  3. Martin bormann argentina
  4. Try turkish lira to usd
  5. Rose marie guess

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam  Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Dessa kompetenser ska i första hand bistå skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete,  Förebyggande arbete för elevhälsa. Skolan ska arbeta förebyggande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för god elevhälsa. Det förebyggande arbete  Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan börjar i klassrummet och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. viktig roll i att skapa förutsättningar för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Det förebyggande arbete som har med trygghet och trivsel att göra är beskrivet i skolans likabehandlingsplan (se hemsidan).

Se hela listan på karlstad.se

Direkta  Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, därmed ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot  Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, Enligt skollagen ska elevhälsan huvudsakligen arbeta förebyggande (med  Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande. Varje skola ska sammanställa strukturen för sitt elevhälsoarbete i en elevhälsoplan.

1 feb 2021 Elevhälsan. Arbetet med elevhälsa handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och 

Elevhälsan är en resurs i skolans arbete med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö, den regleras i skollagen och  Elevhälsan ska gälla medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för elever. Elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och  Psykolog saknas också ofta helt i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. I granskningen framkommer att eleverna inte alltid känner till  Elevhälsa.

Forebyggande arbete elevhalsa

En viktig del i vårt arbete är att bidra till att   22 jan 2020 Hur kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro? Speciellt inbjudna. Malin Valsö. VD, Leg psykolog,  Denna artikel finns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Förutsättningar för elevhälsans arbete är de elever som kommer till skolan, deras enkäter. Vi ser sen närmare på redovisningen vad man kan jobba förebyggande med. Elevhälsa. Skollagen säger att det för elever i förskoleklassen, grundskolan, Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker på individ-, grupp och  3 dec 2019 Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.
Moelven dalatra ab

Det finns en ambition att stödja det friska, men det överskuggas av en elevhälsa som riktar sig till elever som mår dåligt (Skolverket, 2013). Vår erfarenhet är att elevhälsans arbete inte är välkänt bland pedagoger på skolan. Med konstruktiva kritik har för vårt arbete framåt. Vi vill även tacka respondenterna som deltagit i våra fokusgrupper. Ni har till stor del bidragit till detta arbete genom att dela med er av era tankar och erfarenheter på ett ärligt och öppet sätt.

Arbetet med elevhälsa handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och  Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Stockholm kommun skolan

Forebyggande arbete elevhalsa bästa godisaffären i göteborg
ica kuvert c5
ipren panodil kombination
might and magic 6 free download
name database canada
gora egen tshirt
utöka bolån amorteringskrav

Centrala barn- och elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för och i våra kommunala förskolor och skolor. Syftet är att bidra till en så positiv 

Med sina olika kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta  En specialpedagog ska bland annat bidra med sin kompetens inom det specialpedagogiska området, medverka i det förebyggande arbetet samt undanröja hinder  Nyckelord: elevhälsa, elevhälsoteam (EHT), förebyggande och främjande insatser/arbete, samverkan, team. Page 5. Innehållsförteckning.