24 nov 2020 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-. KL under 2021. Ersätter: pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2021. Kompletterande ålderspension enligt PFA och livränta enligt KAP-. KL.

5176

2010-08-30

KAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det att han eller hon har fyllt 67 år. Förmånsbestämd ålderspension Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. Pensionsavsättningen motsvarar försäkringspremien av den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL. inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.

  1. Projektledare it stockholm
  2. Läkare sverige antal
  3. Aktiekurs starbreeze b
  4. 1999
  5. Trygg i hemmet partille
  6. Tolkutbildning på distans stockholm

Särskilda regler för förmånsbestämd ålderspension. Du som är kommun- och regionanställd och har en årslön på 7,5 inkomstbasbelopp eller mer kan ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Utbetalningsperioden för den delen av tjänstepensionen kan du inte påverka. Den betalas alltid livet ut. Förmånsbestämd ålderspension.

En del av tjänstepensionen för kommun- och landstingsanställda som är födda före 1986 och som har högre lön. Den garanterar en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen vid pensionsåldern.

Avtalet KAP-KL har 5 olika förmåner. Den väsentligaste delen är den avgiftsbestämda delen som du tjänar in nu i din anställning. Förmånsbestämd ålderspension har de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Intjänad pensionsrätt 1997 12 31 har de som hade pensionsrätt och var anställd före 1998.

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen på så sätt att premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den varit tryggad genom tjänstepensionsförsäkring. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. Pensionsavsättningen motsvarar försäkringspremien av den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL.

KAP-KL består av följande förmåner: Avgiftsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension för dig som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 30 000 kronor år 2008. Särskild avtalspension till vissa grupper. Pension till efterlevande om du skulle avlida. Avgiftsbestämd ålderspension

Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension.

Förmånsbestämd ålderspension kap-kl

KAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det att han eller hon har fyllt 67 år. Förmånsbestämd ålderspension Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension Från att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (upp till 30 inkomstbasbelopp*) till en avgiftsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension För att tjäna in förmånsbestämd ålderspension krävs att den anställda har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp under ett visst kalenderår i anställningen.
Vad gör en sanerare

Vill du ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen och samtidigt jobba så måste du sluta arbeta till motsvarande del som du vill ta ut den. Förmånsbestämd ålderspension.

Erbjudandet. Erbjudandet innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL  svarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL om denna hade tryggats genom tjänstepensionsförsäkring.
Dexter vetlanda kommun

Förmånsbestämd ålderspension kap-kl kina affären eskilstuna
bilia arboga
rakna ut karensdag
enkät engelska translate
hur ändra folkbokföringsadress

Alternativ KAP-KL skall vara kostnadsneutral för kommunen. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalt för den kollektiva försäkringen av förmånsbestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens policy.

Som anställd kommer du att få både lagstadgad pension och pension enligt kollektivavtal. Kanske sparar du också privat till pensionen.