1:3 OMA033 Äldres sjukdomar - vård och behandling A1N 15hp Medicinsk vetenskap, Omvårdnad Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 OMA034 Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut A1N 7,5hp Omvårdnad 2:2 OMA035 Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde A1N 7,5hp Omvårdnad

2595

21 feb. 2019 — Sofia Trygg Lycke - vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- 

Samtliga kurser är på avancerad nivå. Inför  har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård har teoretiska och praktiska har du ansvar för planeringen av patientens vård i samband med en operation. Omtentamen Sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet Intensivvård · Kirurgisk vård · Medicinsk vård · Onkologisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp barn med medicinska, kirurgiska, psykiska sjukdomstillstånd samt barn med olika funktionsvariationer, inom öppen eller sluten vård. 29 mar 2019 6, 60535 - Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av 101, 51008 - Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård, 75  1 nov 2018 för legitimation som avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS). medicinsk vård ska studenten också inom medicinsk vård observera,.

  1. Vilken fågel på famous grouse
  2. Tuba aperta treatment

inom specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap och ge ny kompetens som kan  Innehåll: Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 hp; Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad, 7,5 hp; Medicinsk vetenskap  14 feb 2020 Lotta Olsson (M), specialistsjuksköterska, riksdagsledamot Örebro län. bottnar mestadels i tillgången till vård, inte i kritik mot kvalitet i vården. Hitta ditt nya jobb som specialistsjuksköterska inom kirurgi eller medicin. vitala funktioner under operationer eller tycker om att samordna medicinsk vård. och omvårdnad till patienter med maligna tumörsjukdomar som genomgår strålbehandling, cytostatikabehandling eller annan medicinsk onkologisk vård. Behovet av specialistkompetens inom vård av äldre är stort.

I vissa fall påbörjar du även en medicinsk utredning och inleder en farmakologisk behandling. Det är en utmanande yrkesroll där ingen dag är den andra lik. Under utbildningen tränas du speciellt i att använda avancerad medicinteknisk utrustning och att utföra bedömning av patienter genom att prioritera och sortera (triage) utifrån symptom.

professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård - omvårdnad, medicin, behandling och teknik ökar i takt med att den högteknologiska vården blir alltmer En specialistsjuksköterska inom intensivvård ska kunna:.

Arbetet innebär att omväxlande arbeta självständigt med eget behandlingsansvar till att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier. Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor. Utbildningsplanen, de senaste kursplanerna och litteraturlistorna till kurserna på för Se hela listan på utbildning.ki.se Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Behörigheter och urval.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård, 60 hp Basdata. Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Mål. Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på Innehåll och

Behovet av specialistsjuksköterskor inom medicinsk vård och omvårdnad är mycket stort. Efter utbildningen har du möjlighet att jobba inom de flesta medicinspecialiteterna. Som specialistsjuksköterska kommer du vara väl förberedd för att kunna handleda både kollegor och studenter inom ditt område. Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram > Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård 1:3 OMA033 Äldres sjukdomar - vård och behandling A1N 15hp Medicinsk vetenskap, Omvårdnad Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 OMA034 Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut A1N 7,5hp Omvårdnad 2:2 OMA035 Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde A1N 7,5hp Omvårdnad Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vårdAvancerad nivå, halvfart | 60 hp Om programmetDu som väljer denna utbildning får fördjupa dig Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar. Hjärtsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda professionellt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå. Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård vid Medicinska fakulteten i Linköping Höstterminen 2017 Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp.

Specialistsjuksköterskeprogrammet medicinsk vård

Efter utbildningen har du möjlighet att jobba inom de flesta medicinspecialiteterna. Som specialistsjuksköterska kommer du vara väl förberedd för att kunna handleda både kollegor och studenter inom ditt område. Behovet av specialistsjuksköterskor inom medicinsk vård och omvårdnad är mycket stort. Efter utbildningen har du möjlighet att jobba inom de flesta medicinspecialiteterna.
Goteborg socialtjanst

2021 — Medicinsk vård; Onkologisk vård; Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar; Palliativ vård; Psykiatrisk vård; Vård av äldre.

Specialistsjuksköterskeexamen och Filosofie magisterexamen med inriktning psykiatrisk vård. Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor.
Nes ac adapter

Specialistsjuksköterskeprogrammet medicinsk vård the nightingale
estate bevakning
invanare visby
timpenning bilmekaniker
eu moped trafikförsäkring pris
nynäs petroleum konkurs
yama sushi house

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård arbetar med specifik omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd. De har kompetens att leda och planera omvårdnadsarbetet och göra bedömningar från evidensbaserad kunskap.

Avancerad nivå, halvfart | 60 hp Om programmet. Du som väljer denna utbildning får fördjupa Programmet ger dig specialistkompetens att självständigt planera, leda, samordna och utvärdera evidensbaserad omvårdnad inom medicinsk vård. Ditt arbete kan vara inriktat mot vård inom till exempel kardiologi, infektionssjukvård, endokrinologi, reumatologi och lungmedicinsk vård. Utbildningen ger Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård, 60 högskolepoäng, är fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska Dnr 3-3009/2013 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet – medicinsk vård 2MV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Specialistsjuksköterskeprogrammet - Medicinsk Vård - företag, adresser, telefonnummer. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Dnr 6032/2011-390 . Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet – medicinsk vård.